Bedrijvenportfolio

digiGO

Sector: Captains

Over digiGO

digiGO is hét platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Het is een netwerk van, voor en door professionals in de ontwerp, (wegen)bouw-, en technieksector. Samen zorgen we voor versnelling van ketenbrede digitalisering.

Waarom digiGO?

Samen werken aan digitalisering is cruciaal voor de ontwerp-, bouw- en technieksector. En voor Nederland als geheel. Want digitalisering is een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van maatschappelijke opgaven waar we voor staan. We hebben digitalisering hard nodig bij formuleren van antwoorden op al deze vraagstukken – maar hoe doen we dat slim, snel én samen met de hele keten, van ontwerp tot onderhoud en sloop?  

Voor wie is digiGO?

digiGO en ons netwerk is voor alle relevante bedrijven uit de sector, de overheid en de onderwijswereld toegankelijk via lopende programma’s en projecten, events en communicatie. digiGO wil een ‘clubhuis’ zijn voor iedereen die graag wil digitaliseren, van bestuur en directie tot uitvoering. Dat betekent veel ambitie, veel dynamiek en beweging.   

Maatschappelijke opgaven waaraan digiGO bijdraagt:

  • Sneller en meer woningen bouwen en renoveren; 
  • Circulair bouwen en de uitstoot van COen stikstof verminderen; 
  • Ontwikkeling en onderhoud van onze infrastructuur en (water)wegen; 
  • Realisatie van de energietransitie; 
  • Versterking van de kwaliteit, effectiviteit, efficiency en veiligheid over de sectoren; 
  • Slimme oplossingen voor het structurele tekort aan vakmensen bedenken;
  • Voldoen aan de (Europese) wet- en regelgeving.

Hoe is digiGO georganiseerd? 

Opdrachtgever van digiGO is de Bouwdigitaliseringsraad. Hierin zijn alle partijen vanuit de hele keten in de gebouwde omgeving vertegenwoordigd. Samen hebben zij een uitvoeringsagenda voor digiGO bepaald en monitoren zijn de voortgang van de hierboven genoemde activiteiten. Financiering vindt plaatst vanuit overheid, subsidies en vanuit de sector zelf.   

Bron: https://www.digigo.nu/wat-is-digigo