Bedrijvenportfolio

Re Use Materials

Sector: Leden

Over Re Use Materials

Re Use Materials is een data- en consultancybureau dat zich richt op het circulair maken van de sloop, bouw en het beheer van gebouwen. Dit doen wij door te achterhalen welke materialen in een gebouw zitten en deze vervolgens een waarde te geven. Heb je deze twee cruciale factoren in beeld, dan kun je concreet invulling geven aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik en het circulaire proces op gang brengen. Hierbij kun je denken aan het verbinden van de sloop en de bouw: oude gebouwen worden ontmanteld en de materialen die vrijkomen worden vervolgens hoogwaardig hergebruikt in een nieuw gebouw. Maar circulariteit is méér dan hergebruik en het elimineren van afval. Ook tijdens het beheerproces van vastgoed is veel winst te behalen.

Wij zorgen er namelijk voor dat de materialen die reeds in het gebouw aanwezig zijn zo lang mogelijk mee kunnen gaan en verlengen daarmee de levensduur van het gebouw.

Re Use Materials focust zich op de 4 werkzaamheden: het verschaffen van inzicht, management, consultancy en productontwikkeling. Uniek aan onze aanpak is de concrete invulling die we onze opdrachtgevers bieden op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, financiën en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door kaders op te stellen voor de sloop, de verdere ontwikkeling van het ontwerp en de realisatie van gebouwen. Maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen binnen projecten.

Re Use Materials is zich ervan bewust dat circulariteit ook onder de streep iets moet opleveren. Wij garanderen daarom dat onze aanpak nooit duurder is dan traditionele ‘lineaire’ sloop en bouw. Onze opdrachtgevers houden de regie zelf in handen, Re Use Materials ontzorgt middels een transparant en efficiënt proces.

Wij delen onze kennis over de nieuwste innovaties, circulair werken en ontwikkelen producten die dit proces voor onze opdrachtgevers concretiseren en nog beter toepasbaar maken. Een voorbeeld hiervan is het unieke data managementsysteem Cirdax. Deze software bestaat uit diverse tools en methodieken die mogelijk maken om inzicht te krijgen in alle aanwezige grondstoffen, de waarde van deze grondstoffen te berekenen en ze herbruikbaar (en daardoor ook verhandelaar) te maken. Daarnaast maakt het circulariteit meetbaar, brengt behaalde resultaten in beeld en koppelt met de nieuwste technieken zoals Blockchain en BIM.

Bron: https://reusematerials.nl/over-ons/