Versnellen van de woningbouw door het 'first-time-right' principe

Dit innovatieproject draagt bij aan onze actielijn Digitalisering gebouwde omgeving en datadiensten. De betrokken partijen bij dit innovatieproject zijn Planalogic, TNO, Provincie Utrecht, RWU en Universiteit Twente.

Als het doel is om veel woningen te bouwen die duurzaam en betaalbaar zijn, met voldoende rendement, dan is het logisch om te focussen op kansrijke projecten waarbij veel woningen worden ontwikkeld die efficiënt – het liefst in één keer – het vergunning proces doorlopen: het ‘first-time-right’ principe.

Planalogic ontwikkelt een parametrische ontwerptool die in heel Nederland de kansrijke locaties en kavels voor woningbouw aanwijst inclusief de mogelijke woningontwerpen op die plek. Op basis van real time data worden projectlocaties gerangschikt op impact en maakbaarheid. Resultaat van deze analyse vooraf is een versnelling van de woningbouwopgave door de aandacht te richten op de projecten met de grootste bijdrage (aantallen, duurzame, betaalbare en rendabel te bouwen woningen) en een grote kans op een omgevingsvergunning binnen bijvoorbeeld drie jaar.

De tool gaat helpen bij het versnellen van de grote woningbouwopgave door:

  • Versnelling van proces tot vergunning doordat first time right niet tot rework leidt;
  • Verlaging van risico’s doordat er vanaf dag één inzicht is in haalbaarheid;
  • Betere uitkomsten door het evalueren van miljoenen ontwerpopties.

Meer weten? Neem dan contact op met Marieke van Loon (marieke.vanloon@romutrechtregion.nl).

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?