Home

Kennis & tools

Bekijk op deze pagina onze ontwikkelde kennis en tools.

Financieringsoverzicht

Geen innovatie zonder samenwerking, tijd en financiële middelen. Vaak wel bekend, maar niet altijd top of mind; met subsidies kun je een gedeelte van de financiële middelen invullen.

DigiC heeft een overzicht gemaakt van de beschikbare subsidies voor innovatie op het onderwerp digitalisering en circulaire bouweconomie. Op basis van deskresearch en gesprekken met subsidie kenners hebben we overzicht gecreëerd van Europese en nationale subsidies. Download het overzicht hiernaast.

In de begeleidende presentatie vind je uitleg over de drie meest relevante subsidies voor DigiC leden en innovatieprojecten. Deze subsidies komen voort uit Europese subsidieprogramma’s. De PowerPoint geeft op hoofdlijnen uitleg over de programma’s. In het Excel bestand vinden jullie een uitgebreider overzicht. De drie subsidieprogramma’s uit de presentatie zijn terug te vinden in het eerste tabblad. In het tweede tabblad staan overige subsidies.

Status van 18 september 2023.

Vision Paper

Wil jij nog meer kennis over de actuele uitdagingen in de digitalisering van de circulaire bouw? Wil je meer weten over welke doorbraakissues, samenwerking en community building belangrijk is? En wil je er achterkomen hoe we concrete toekomstige innovatieprojecten met huidige en toekomstige DigiC partners initiëren?

Hieronder kun je onze nieuwe Vision Paper lezen.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?