Home

Kennis & tools

Kennisontwikkeling en kennisdeling is een belangrijke pijler van ons innovatieprogramma. Op deze pagina vind je onze kennisdocumenten, ons Vision Paper en een overzicht van de beschikbare subsidies voor innovatie op het onderwerp digitalisering en circulaire bouweconomie!

 

Heb je vragen?

Neem contact op!

Dit kennisdocument onderzoekt hoe bestaande (online) bouwmarktplaatsen optimaal ingezet kunnen worden om grootschalig hergebruik en maximale CO2-besparing te realiseren. Wat verstaan we onder “bouwmarktplaatsen”, welke zijn er en waarin verschillen en overlappen ze?

Download

Dit kennisdocument biedt een integraal perspectief op de trends en uitdagingen van parametrisch ontwerpen binnen de circulaire bouweconomie. Wat zijn de kansen van parametrisch ontwerpen voor de industriële circulaire waardeketen? En wat zijn de uitdagingen om parametrisch ontwerp toe te passen en verder te ontwikkelen?

Download


DigiC heeft een overzicht gemaakt van de beschikbare subsidies voor innovatie op het onderwerp digitalisering en circulaire bouweconomie. Op basis van deskresearch en gesprekken met subsidiekenners hebben we overzicht gecreëerd van zowel Europese als nationale subsidies.

  Download


Ter aanvulling op het financieringsoverzicht vind je in deze begeleidende presentatie uitleg over de drie meest relevante subsidies voor DigiC leden en innovatieprojecten. Deze subsidies komen voort uit Europese subsidieprogramma’s.

Download

Vision Paper

Wil jij nog meer kennis over de actuele uitdagingen in de digitalisering van de circulaire bouw? Wil je meer weten over welke doorbraakissues, samenwerking en community building belangrijk is? En wil je erachter komen hoe we concrete toekomstige innovatieprojecten met huidige en toekomstige DigiC partners initiëren? Lees dan ons Vision Paper!

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?