Zelfvoorzienende fabriekswoning

Dit innovatieproject draagt bij aan onze actielijn Fabrieksmatig bouwen. De betrokken partijen bij dit innovatieproject zijn Provincie Utrecht, Van Dillen Bouwgroep, Startblock, Stamhuis, gemeenten, netbeheerders, ROC Nieuwegein.

De provincie Utrecht heeft een grote woningbouwopgave van 10.000 woningen per jaar en kampt tegelijkertijd met netcongestie. Nieuwe wijken worden daardoor vertraagd aangesloten op het net en dit stremt de woningbouw enorm. Om deze twee uitdagingen te verenigen is er behoefte aan zelfvoorzienende fabriekswoningen. Een zelfvoorzienende fabriekswoning draagt bij aan het eenvoudiger en goedkoper verwijderen van tijdelijke bebouwing doordat er minder tot geen netaansluiting benodigd is. Hierdoor is het mogelijk een grotere garantie op tijdelijkheid te waarborgen en wordt er niet zomaar toch overgegaan op permanente bebouwing.

Fabriekswoningen kunnen sneller gerealiseerd worden dan traditionele woningbouw. Indien deze zelfvoorzienend zijn, dus geen of een beperkte aansluiting hebben op het net, wordt ook het probleem van netcongestie (grotendeels) opgelost.

Het doel van dit project is het stimuleren van ontwikkeling en het testen en realiseren van dergelijke zelfvoorzienende fabriekswoningen. In december 2023 vindt de startbijeenkomst van dit project plaats.

Meer weten over dit innovatieproject? Neem dan contact op met Gerben Nij Bijvank (gerben.nijbijvank@romutrechtregion.nl).

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?