Bedrijvenportfolio

Madaster

Sector: Leden

Over Madaster

Madaster is het kadaster voor materialen en producten. In Madaster wordt data vastgelegd over alle materialen en producten die verwerkt zijn in een object, zoals een brug of gebouw.  Door ieder onderdeel te registreren, wordt inzicht verkregen in o.a. de losmaakbaarheid, embodied carbon en toxiciteit van materialen en producten. Ook kan bepaald worden of materialen en producten hergebruikt kunnen worden. Want door circulair te bouwen verminderen we drastisch de hoeveelheid afval, reduceren we CO2-uitstoot en zorgen we beter voor onze planeet.

In Madaster maak je gemakkelijk een materialenpaspoort aan op basis van  een BIM (IFC) of Excel-document of door een prognose te maken op basis van de Urban Mining Screener. Doordat in Madaster automatisch milieukundige- en circulaire data, bijvoorbeeld uit de Nationale MIlieudatabase, wordt gekoppeld, word je Madasteromgeving een waardevolle databron met inzicht in de circulariteits- en milieuprestatie van je object en/of portfolio.

Vanuit inzicht in de circulaire- en milieuprestatie bent u van ontwerp tot oplevering in staat om op deze indicatoren te sturen en écht circulair te bouwen. Met de data en rapportages die Madaster genereert komt u bovendien in aanmerking voor extra credits in BREEAM of subsidievoordeel door middel van de Milieu Investeringsaftrek of genereert u waardevolle data voor uw EU Taxonomy rapportage.

Bron: https://madaster.nl/