Home

Disclaimer ROM Utrecht Region

Vragen?

Contact opnemen

De ROM Regio Utrecht BV (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78171717), hierna te noemen: “ROM”, verleent u hierbij toegang tot www.romutrechtregion.nl, hierna te noemen: “de website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de ROM Utrecht Region en derden zijn aangeleverd.

De ROM behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Op onze website vind je algemene informatie over de activiteiten van de ROM en haar partners.

De informatie op de website van de ROM is algemeen van aard en niet bedoeld als advies. Je kunt de ROM niet aansprakelijk houden voor gevolgen van gebruik van de informatie op deze website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover de ROM geen zeggenschap heeft. De ROM geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat de ROM de inhoud daarvan onderschrijft.

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de ROM. Als je informatie over de ROM wilt publiceren of gebruikt maakt van het ROM-logo, dien je voorafgaand aan de publicatie toestemming te vragen aan de ROM via info@romutrechtregion.nl.

De ROM kan weigeren toestemming te geven voor verdere publicatie.