Home

Digitalisering gebouwde omgeving en datadiensten

Digitalisering maakt het mogelijk om informatie over gebruikte materialen heel precies vast te leggen en bij te houden. Denk aan zaken als de samenstelling, herkomst, levensduur, onderhoudsinstructies en de mogelijkheden voor hergebruik of recycling. Met ‘digitalisering van materialen’ bedoelen we het op een goede manier documenteren, registreren en archiveren van data over materialen op een online platform. Denk hierbij aan methoden als materiaalpaspoorten, digital twins en 3D GeoBIM.

Dankzij digitalisering van materialen wordt hergebruik van materialen eenvoudiger, wordt slim ontwerpen gestimuleerd én afval geëlimineerd. Ook helpt het om de milieuprestaties van materialen goed bij te houden, zodat de bouwketen van zichzelf kan vaststellen of ze voldoet aan de normen rond duurzaamheid en optimaal invulling geeft aan de duurzaamheidsuitdaging.

Wil je weten waar DigiC zich mee bezighoudt op het gebied van digitalisering van materialen? Lees dan hieronder verder.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Goede afstemming in de keten is noodzakelijk

Alle partijen in de materiaalketen in de bouw moeten weten welke informatie en data worden vastgelegd, tot op welk detailniveau en volgens welke overeengekomen standaarden. Maar ook: waar en op welke wijze de informatie opvraagbaar is.

Materialenpaspoorten op verschillende schaalniveaus

Een materialenpaspoort bevat informatie over de gebruikte materialen, hun herkomst, levensduur, onderhoudsinstructies en de mogelijkheden voor hergebruik of recycling. Met dit paspoort kunnen eigenaren en bouwers materialen beter traceren, waardoor het gemakkelijker wordt om ze opnieuw te gebruiken.

Digital twins voor afstemming vraag en aanbod circulaire materialen

Een digital twin is een realistische digitale weergave van een fysiek object. Het fysieke object is voorzien van sensoren en verstuurt gegevens naar de digitale kopie.Hierdoor ontstaat er een wereld aan mogelijke toepassingen. Met de digital twin kunnen situaties worden gesimuleerd en geanalyseerd, zoals het ontwerp van nieuwe materialen, het slopen van bestaande materialen of het verplaatsen van materialen (logistiek). Zo kunnen vraag en aanbod van circulaire bouwelementen en bouwmaterialen beter op elkaar worden afgestemd.

Immersive content inzetten om omgeving mee te krijgen

VR-, AR- en 3D-ervaringen worden steeds vaker ingezet in complexe vraagstukken rond gebiedsontwikkeling en woningbouw. Door de projecten in 3D te visualiseren worden ze inzichtelijker voor een grotere groep professionals en burgers.

Beschikbare kennis 3D GeoBIM toegankelijker maken voor de markt

Van oudsher ontwikkelen de geodata- en bouwwereld zich gescheiden van elkaar. In de loop van de tijd zijn er veel verschillende dataformaten en 3D-technieken ontstaan die niet op elkaar aansluiten. Beschikbare kennis op het gebied van 3D-geodata en de 3D-software die wordt gebruikt in de bouw (BIM) moet worden gebundeld en breder beschikbaar en toegankelijker worden gemaakt voor de markt.

Use cases met synthetische data kansrijk in de circulaire bouw

Terwijl originele data worden verzameld in de bouwketen, worden op basis hiervan synthetische data gegenereerd door een computeralgoritme. Dit computeralgoritme genereert volledig nieuwe en kunstmatige datapunten zonder een-op-een-relaties met de originele data. De synthetische datapunten kunnen dus niet tot de herkomst worden herleid. 

Als gevolg hiervan zijn synthetische data vrijgesteld van de privacyregelgeving. Als er dataschaarste is, kunnen er bovendien synthetische data worden gegenereerd. Dit biedt de mogelijkheid om use-cases uit te werken voor uitdagingen op het gebied van dataprivacy in de circulaire bouw, óók als er weinig data voorhanden is.

Doe je ook mee? Let’s meet! 

Wil jij samen met ons werken aan de digitalisering van materialen? Of heb je vragen over bovenstaande onderwerpen of wat wij op dit gebied doen? Neem dan contact op met Jaimy Nijnens, Programmamanager DigiC.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?