Home

Slimme bouwlogistiek

Slimme bouwlogistiek is het toepassen van geavanceerde technologieën en strategieën, met als doel: de efficiëntie en duurzaamheid van bouwlogistiek verbeteren.

Er gebeurt er al veel rond het efficiënter en duurzamer maken van de bouwlogistiek. DigiC sluit daar graag op aan. Met de actielijn slimme bouwlogistiek willen we de maatschappelijke en economische kansen van slimme bouwlogistiek in de regio Utrecht nog beter benutten. We richten ons hierbij vooral op het creëren van bewustzijn over het belang van slimme bouwlogistiek en het delen van kennis over dit onderwerp. 

Hieronder een aantal ontwikkelingen binnen de slimme bouwlogistiek waar DigiC een rol in speelt.

Op de hoogte blijven?

Volg DigiC

Data delen door efficiëntere goederenstromen

Er is in ons land een groot tekort aan woningen. Daarom moet Nederland de komende jaren flink gaan bouwen. Maar het wordt het een grote uitdaging om de gewenste aantallen te halen. Dat komt met name door de stikstofcrisis: veel bouwprojecten liggen stil of worden vertraagd omdat er tijdens de bouw te veel stikstof wordt uitgestoten. 

Door de bouwlogistiek efficiënter te regelen kan de stikstofuitstoot een stuk lager. Om dat te bereiken is betere ketensamenwerking nodig. Het delen van data is hierbij cruciaal, want zo kunnen partijen uit de gehele keten elkaar inzicht geven in hun transport- en productiecapaciteit. Hierdoor kunnen goederenstromen gebundeld worden en lege kilometers worden voorkomen. Dat bespaart niet alleen tijd en kosten, maar beperkt ook de stikstofuitstoot. 

Data worden in verschillende vormen en formaten in allerlei systemen opgeslagen. Hierdoor zijn ze niet altijd eenvoudig te ontsluiten. Ook moeten organisaties die gebruik willen maken van elkaars data steeds opnieuw afspraken maken over het aanleveren van die data. Dat is tijdrovend en kost geld. DigiC zet zich in voor heldere afspraken, standaarden en incentives voor datadeling binnen de keten.

Een netwerk van bouwhubs

De meeste nieuwe woningen zijn gepland in steden. De bouwlogistiek heeft daarom een flinke impact op de uitstoot in de stad. De traditionele manier van bouwen, waarbij elke bouwpartij op eigen gelegenheid de stad binnenrijdt, is niet duurzaam. En wanneer de zero-emissiezones in 2025 van kracht worden kán dat ook niet meer. 

Bouwhubs zijn volgens DigiC een deel van de oplossing. Bouwhubs fungeren als centrale distributiepunten voor de bouwlogistiek. Hier worden met een korte doorlooptijd gestandaardiseerde pakketten voor grote bouwprojecten gemaakt. Ook worden hier voorraden beheerd en materiaalstromen gecoördineerd. Op deze manier is het mogelijk om de vrachtbewegingen en wachturen te verminderen. Bovendien neemt de arbeidsproductiviteit op de bouwplaats toe. Reden voor DigiC om een netwerk van bouwhubs te stimuleren. En zo: de uitstoot in de stad flink te verminderen.

De reis van slimme materialen volgen

Door materialen te voorzien van sensoren en te verbinden met het internet kunnen ze ‘slim’ gemaakt worden. Ze delen dan continu informatie, die real time kan worden geraadpleegd. Ofwel: ze vormen The Internet of Building Materials (IoBM). Door inzicht te krijgen in de actuele locatie en de beschikbaarheid van materialen, zal de voorspelbaarheid toenemen. Zo kunnen tijd, geld en uitstoot bespaard worden.

Daarnaast kan de uitstoot die samenhangt met de activiteiten van een andere partij – de zogeheten ‘scope 3-emissie – beter worden gerapporteerd. Dit is handig voor bouwbedrijven: een significant deel van de emissies van deze bedrijven valt immers binnen deze scope 3-categorie. Deze data kunnen vervolgens weer teruggekoppeld worden naar de BIM-software. DigiC promoot het IoBM door de juiste partijen te verbinden en te lobbyen voor digitaliseringsstandaarden.

Doe je ook mee? Let's meet!

Wil jij samen met ons werken aan slimme bouwlogistiek? Of heb je vragen over wat wij op dit gebied doen en wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Matthijs Akkersdijk, business developer DigiC.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?