Home

Fabrieksmatig, modulair bouwen

Of het nou gaat om de bouw van nieuwe woonwijken, winkelcentra of bedrijvenparken: met de traditionele van-project-naar-project-werkwijze gaan we circulair bouwen niet versnellen. Daarvoor is een echt andere manier van bouwen nodig. Fabrieksmatig, modulair bouwen is zo’n andere manier. Bij fabrieksmatig, modulair bouwen draait het om de ontwikkeling van  complete bouwconcepten, die in een fabriek worden geproduceerd en op de bouwplaats in elkaar gezet. 

Dit heeft veel voordelen voor het milieu: door specificaties vast te leggen in een digitaal model weten leveranciers en bouwers precies waar de materialen aan moeten voldoen en hoe ze deze moeten assembleren. Dit leidt tot minder verspilling op de bouwplaats en minder afval. Bouwen gaat sneller en er is minder verkeer nodig, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag gaat. Ook is het makkelijker om gebouwen in de toekomst uit elkaar te halen of onderdelen te vervangen. 

Fabrieksmatig bouwen kan alleen als het ontwerpproces, het engineeringsproces en de rest van de ketenafhandeling gedigitaliseerd worden. Denk aan de inzet van parametrisch design, datamodules en een dataplatform.

DigiC is nauw betrokken bij een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van fabrieksmatig, modulair bouwen. Meer weten? Lees dan verder.

Op de hoogte blijven?

Volg DigiC

Parametrisch ontwerpen heeft enorme vlucht genomen

De bouwconcepten bij fabrieksmatig bouwen worden door de keten gemaakt met de methode ‘parametrisch design’. Ook wel ‘visueel’ of ‘associatief ontwerpen’ genoemd. Bij parametrisch design wordt op basis van ingevoerde data en vooraf gedefinieerde algoritmes een ontwerp gegenereerd in plaats van zelf gemaakt. Ook kan de bouwvolgorde worden gegenereerd. 

Een voordeel van parametrisch ontwerpen is dat wijzigingen tot laat in het ontwerpproces kunnen worden doorgevoerd en dat de gevolgen van die wijzigingen snel inzichtelijk worden. Dat biedt weer de mogelijkheid om heel veel verschillende scenario’s te onderzoeken – veel meer dan bij handmatig ontwerpen mogelijk is. En zo kan het ontwerp geoptimaliseerd worden voordat de bouw begint. Dat leidt tot veel efficiënter materiaalgebruik. 

Parametrisch ontwerpen heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Reden voor DigiC om deze methode te stimuleren. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen? Of wil je jouw kennis op dit gebied delen? Sluit je aan.

Ontwerpen met inzicht aan de voorkant

Een traditioneel, lineair ontwikkelproces volgt per project de stappen van samenwerkingsovereenkomst, naar voorlopig ontwerp, naar definitief ontwerp. Dat betekent vaak: veel miscommunicatie, extra werk en lange beslisprocessen. Versnelling van circulair bouwen vraagt daarom om een andere manier van ontwikkelen. Meer integraal en parallel.

Parametrisch design maakt het mogelijk voor stakeholders met verschillende expertises om samen te simuleren en modelleren wat ze in de toekomst willen opleveren. Vanaf één centrale locatie, in plaats van decentraal met verschillende softwareoplossingen die niet goed met elkaar communiceren. Dit leidt tot een efficiënter ontwerpproces met een betere ontwerpkwaliteit voor de eindgebruiker. DigiC brengt deze partijen met elkaar in contact.

Productplatforms steeds vaker gebruikt bij modulair bouwen

Bij een productplatform draait het niet alleen om gestandaardiseerde producten, maar ook om gestandaardiseerde, gedigitaliseerde processen en toeleveringsketens. Daarom worden productplatforms steeds vaker gebruikt in de in de bouw-, ontwerp- en technieksector. Ze spelen een belangrijke rol bij modulair bouwen, dankzij de mogelijkheid om te werken met gestandaardiseerde bouwblokken, modules en interfaces.

Wil je jouw expertise op dit gebied delen? Sluit je dan aan!

Op naar smart industry 4.0 in de bouwketen

Smart industry in de bouw? Dat is: duurzame en digitale ‘bouwfabrieken’ die met elkaar zijn verbonden. Maar ook: het toepassen van slimme producten en werkwijzen, een grotere rol voor flexibele en geavanceerde fabricage en het aanbieden van ‘as-a-service-producten’. Een noodzakelijke ontwikkeling, aangezien klanten steeds hogere verwachtingen van dienstverlening hebben. Ook van de dienstverlening van maakbedrijven en technologiebedrijven. 

DigiC stapt naar voren als verbinder van relevante partijen, zodat zij actuele kennis van digitalisering en nieuwe technologieën kunnen delen. Met als doel: een goede dienstverlening en een circulaire, toekomstbestendige bouw.

Doe je ook mee? Let's meet!

Wil jij samen met ons werken aan de digitalisering van fabrieksmatig bouwen? Of heb je vragen over wat wij op dit gebied doen? Neem dan contact op met Gerben Nij Bijvank, Business Developer DigiC.