Home

Wat is DigiC?

DigiC versnelt circulair bouwen in Nederland door het stimuleren van digitalisering. Circulair bouwen heeft de toekomst. Met deze manier van bouwen hebben we minder grondstoffen en hulpmiddelen nodig en wordt het milieu en klimaat minder belast. Digitalisering biedt hiervoor veel kansen. DigiC is een innovatieprogramma van bedrijven en overheden die deze kansen zien en hun krachten willen bundelen. Samen streven we naar digitale doorbraken die de circulaire bouw in Nederland schaalbaar en betaalbaar maken.

Achtergrond

DigiC is ontstaan vanuit de ROM Utrecht Region. In 2021 onderzochten meer dan 70 organisaties tijdens verschillende sessies en interviews het thema ‘digitalisering in de circulaire bouw’. Zo heeft de ROM Utrecht Region met haar partners de Ecosysteemanalyse Circulair Bouwen uitgevoerd. Hierin werd het ‘ecosysteem’ van bedrijven en overheden die zich in de regio Utrecht met duurzaam bouwen bezighouden in kaart gebracht. 

Uit de analyse bleek dat digitalisering een belangrijke kans is voor het bevorderen van circulair bouwen. Ook kwam naar voren dat veel bedrijven in de regio Utrecht zich met digitalisering bezighouden. Uit de Ecosysteemanalyse Circulair Bouwen bleek dat zij behoefte hebben aan invulling van deze rollen:

  • Opinieleider: bewustwording (over het belang van digitale randvoorwaarden en digitale vaardigheden), en kennisontwikkeling (op de snijvlakken van bouw, industrialisatie, ICT en logistiek.
  • Uitdager: lobbyen (voor digitaliseringsstandaarden) en ketenafstemming (over verwachtingen tussen opdrachtgevers, de overheid en bouwondernemers)
  • Verbinder: matchmaking (van vernieuwende partners, ideeën en projecten), en het samenbrengen van financiering en kansrijke ideeën.
  • Aanjager: ondersteunen bij innovatieprojecten (business model, marketing, et cetera) en programmasturing

DigiC vervult deze vier rollen. Het programma is in 2022 opgericht door de ROM Utrecht Region, Vialis, Daiwa House Modular Europe, Stamhuis, digiGO.nu, TNO, Rabobank, Arcadis en de provincie Utrecht. 

In dit publiek-private programma committeren organisaties zich samen aan het versnellen van de digitalisering in de circulaire bouw. Deze samenwerking leidt de komende jaren tot een innovatief ecosysteem waarmee de regio Utrecht nationaal (en internationaal) de positie inneemt als hotspot voor digitale, circulaire bouw.

De provincie Utrecht financiert de startkosten van het programma. Verder wordt financiering ingebracht via verschillende bedrijven, waaronder Vialis, Stamhuis en DigiGO.

Actielijnen

Na de Ecosysteemanalyse hebben de ROM Utrecht Region en adviesbureau Route Circulair samen met een aantal marktpartijen de ‘Roadmap Digitalisering van de Circulaire Bouweconomie’ opgesteld. In deze Roadmap staan drie actielijnen centraal:

  1. Fabrieksmatig modulair bouwen
  2. Digitalisering van materialen
  3. Slimme bouwlogistiek.

DigiC volgt deze actielijnen.

 

Zonder onze leden geen DigiC

DigiC bestaat dankzij de kennis, ervaring en inzet van haar leden. Daarom verwachten we dat onze leden actief bijdragen aan onze community. Hiernaast zie je we wat je als lid van ons kunt verwachten én wat wij van jou als lid verwachten. We onderscheiden drie soorten leden:

  1. Captain: als captain geef je sturing aan het programma
  2. Leden: als lid (kosten variëren afhankelijk van grootte van bedrijf) zetten wij ons in als matchmaker, profiteer je van onze PR en doe je mee aan projecten
  3. Supporter: als supporter profiteer je van ons netwerk, kennis en lobby

 

Sluit je aan bij DigiC!

De kracht van DigiC is dat we het samen doen. Dus wil jouw organisatie meehelpen aan de ontwikkeling en toepassing van digitale oplossingen voor de circulaire bouweconomie? Sluit je dan aan!

Sluit je aan!

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?