Marktinnovatiedag DigiC 22 juni

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de tweede marktinnovatiedag van DigiC op 22 juni op de Geobuzz. Tijdens de marktinnovatie dag verbinden we opdrachtgevers, bouwers/ontwikkelaars, vernieuwende startups en scale-ups en overige uitdagers van de bouwsector en zetten we actuele ontwikkelingen in financiering en doorbraakissues in de spotlights.

22 juni 2023 13:00 Prodentfabriek Amersfoort Aanmelden

Met veel plezier nodigen wij jou uit voor de marktinnovatiedag van DigiC, op de Geobuzz. In het DigiC programma staat digitalisering in de circulaire bouweconomie centraal. Op 22 juni verbinden we opdrachtgevers, bouwers/ontwikkelaars, vernieuwende startups en scale-ups en overige uitdagers van de bouwsector en zetten we actuele ontwikkelingen in financiering en doorbraakissues in de spotlights.

Praktische informatie

Datum: 22 juni 2023
Tijd: 13:00 – 16:30 uur (met na afloop een borrel)
Locatie: Prodentfabriek (Amersfoort)

Wat kun je verwachten?

 • Een feestelijke en inspirerende middag waarin diverse sprekers en pioniers trends, ervaringen en perspectieven delen op het thema digitalisering en circulaire bouweconomie;
 • In gesprek gaan met de deelnemers om te verkennen waar je samen aan de slag kan gaan met innovatieprojecten binnen het innovatie-ecosysteem van de Utrecht region.
 • De mogelijkheid om in contact te komen met opkomende start-ups en scale-ups binnen de thema’s.
 • Netwerken met 2000 andere deelnemers.

Plenaire programma

 • 13:00-13:25 Keynote – Arie Voorburg (hoogleraar en business developer Arcadis).
  Over trends en ontwikkelingen op digitalisering en circulair bouwen de komende 30 jaar.
 • 13:25-13:40 Uitreiking Vision Paper.
  Expertpaper geschreven door Arcadis en DigiC community over de digitale en financiële doorbraakissues om te komen tot een circulaire bouweconomie. Overhandiging door Cécile Cluitmans (Business Area Director, Arcadis) aan wethouder Susanne Schilderman (Gemeente Utrecht).
 • 13:40-14:00 ‘De digitale doorbraken naar een circulaire bouweconomie.
  In deze sessie staan de ervaringen van grote organisaties ten opzichte van jonge innovatiebedrijven uit de bouw centraal. Samen bespreken zij de traditionele bouwketen vs. de circulaire bouwketen en gaan zij in op het door Arcadis gepresenteerde Vision Paper. Ze reflecteren vanuit hun rol in de keten op de knelpunten en oplossingsrichtingen rondom digitalisering en circulair bouwen.
  Met: Susanne Schilderman (Wethouder Gemeente Utrecht), Cécile Cluitmans (Business Area Director, Arcadis), Pim van Meer (Hoofd Digitaal Ontwikkelen, VORM), Dirk Huibers (CEO, Spotr.ai)
 • 14:00-14:30 Financieringslandschap: circulaire metrics & rolverdeling financiers.
  De financiële sector speelt een belangrijke rol in het verschaffen van financiering aan circulaire startups, scale-ups, en bouwbedrijven en daarmee het versnellen van de transitie naar een circulaire bouweconomie. Tijdens dit panel zoomen we in op de knelpunten om tot financiering van circulaire bedrijven te komen en de rollen die verschillende financiers (Invest NL, ROM’s, banken, etc.) hebben om tot doorbraken te komen. Zo bespreken we onder andere de metrics van het financieringssysteem, hoe verhouden de metrics van de lineaire economie, inclusief richtlijnen en verplichtingen van toezichthouders, zich tot de werkelijkheid van de circulaire ondernemers? Ook belichten we de afstemming en rolverdeling tussen de verschillende aanbieders van financiën, kan deze effectiever, mede ook gerelateerd aan de levensfasen van de ondernemer?
  Met o.a.: Rinke Zonneveld (CEO, Invest-NL), Arjan van den Born (Directeur, ROM Utrecht Region), Susanne Schilderman (Wethouder, Gemeente Utrecht), Geert Dirkse (sectorspecialist Bouw & Vastgoed, Rabobank).
 • 14:30-14:45 Aankondiging nieuwe leden DigiC.
  Officieel tekenmoment van nieuwe leden.

Parallelsessies – 15:00-16:30 uur

 • Robots en digitalisering.
  In deze sessie vertelt ABN AMRO meer over hun conclusies uit het rapport “Robots in de Bouw”. Daarnaast zullen experts uit de bouwsector hun visie delen over de toekomst van de bouw. Zo komen veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing in de bouw aan bod en de opkomst van robots. Tot slot delen verschillende sprekers hun inzichten over de inzet van drones, data en AI voor vastgoed. Deze inspirerende presentaties en discussies belichten innovatieve mogelijkheden en toekomstige trends in de bouwsector. 
 • Financieringstafel – Oplossingen voor financiering circulaire bouw & bedrijven.
  In deze sessie zoeken we de oplossing voor twee financiële uitdagingen voor circulair bouwen en digitalisering. Met een groep van experts, financiers en afnemers en jou als deelnemer zullen we de twee cases verder brengen. Na deze sessie hopen we de gevonden oplossingen te implementeren met een groep gemotiveerde en relevante partijen. Doe je mee?
  Met o.a.: ROM Utrecht Investment team, Invest-NL, Rabobank, Dura Next.
 • Workshop: Digitale leveringsketen – slimmer & sneller samenwerken in de bouw.
  In een keer van ontwerp tot bouw. Alle stappen van ontwerp, constructieberekeningen, benodigde keuringen, toelevering en (fabrieksmatige) productie van een gebouw via een softwareplatform aan elkaar gekoppeld en real-time geautomatiseerd. Alle technische, economische en juridische randvoorwaarden vooraf al geautomatiseerd meegenomen in iedere fase van het proces. Dus niet continu itereren, herzien en weer inladen in je eigen softwarepakket. Met de software-innovatie van Packhunt is dit mogelijk. Dit creëert tijdswinst, vermindering van faalkosten en optimaal beheer van productie en realisatie. In deze energieke workshop gaan we in op de vragen: welke obstakels in de bouwketen zou dergelijke software volgens jou nog meer weg moeten nemen? Welke partijen moeten koppelen met een dergelijk platform om de keten compleet te maken? Hoe kan deze manier van werken aansluiten bij jouw organisatie? Laat je inspireren. En sluit als je wilt aan bij een vervolg.
  Met o.a.: White Lioness, Packhunt
 • Ronde tafel: Hoe ‘first time right’ de woningbouw vandaag kan versnellen.
  Als land staan we voor een enorme woningbouw opgave. In de regio Utrecht moeten er elk jaar maar liefst 10.000 woningen gebouwd worden. In de huidige aanpak van woningbouw ontwikkeling gaat er, voordat de eerste schop de grond in gaat, veel tijd zitten in haalbaarheidsstudies, aanpassingen in programma’s en ontwerpen op vernieuwde duurzaamheidseisen, hercalculaties om dit alles te verenigen in gezonde business case en rework in het vergunningsverleningstraject.  Als dit proces zo tijdrovend en complex is, dan is het extra gek dat we geen screening voor de deur doen. Waarin we onderscheid maken tussen die projecten die kansrijk zijn en projecten die niet haalbaar zijn. En onze aandacht eerst richten op de projecten met de grootste bijdrage en de laagste risico’s. Daarom organiseren we met ketenpartners een round table waarin we vanuit een ‘first-time-right’-blik kijken hoe we een plan vooraf kunnen inschatten op maakbaarheid en haalbaarheid. Zodat we starten met de projecten die de hoogste kans van slagen hebben én die ook de grootste bijdragen leveren aan het oplossen van de woningnood.
  Met o.a.: Planalogic, Provincie Utrecht, TNO.

Aanmelden

Zien we jou ook op donderdag 22 juni? Meld je dan hier aan.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?