Marktinnovatiedag DigiC: "Hoe spelen digitalisering en circulariteit een rol in betaalbaar bouwen?”

DigiC is een programma van de ROM Utrecht Region waarin digitalisering in de circulaire bouweconomie centraal staat. Tijdens de marktinnovatie dag verbinden we opdrachtgevers, bouwers/ontwikkelaars, vernieuwende startups en scale-ups en overige uitdagers van de bouwsector.

31 mei 2024 9:00-13:30 Rabobank Croeselaan, 25e etage (Croeselaan 18 3521 CB Utrecht) Meld je aan!

In een tijd waarin de roep om een circulaire (bouw)economie en betaalbaar bouwen luider klinkt dan ooit tevoren, is het essentieel dat we de kracht van digitalisering en circulariteit omarmen om een duurzame toekomst voor de bouwsector te realiseren. Door digitalisering kunnen processen geoptimaliseerd worden, terwijl circulariteit ons in staat stelt om efficiënter om te gaan met materialen en hulpbronnen. Deze twee pijlers vormen niet alleen de sleutel tot het verminderen van de ecologische voetafdruk van de bouwindustrie, maar bieden dus ook enorme kansen voor kostenbesparing, efficiëntieverbetering en innovatie.

Tijdens deze marktinnovatiedag spelen we in op de dringende actualiteit van dit vraagstuk en duiken we dieper in de vraag: “Hoe spelen digitalisering en circulariteit een rol in betaalbaar bouwen?” We bieden een platform waar professionals uit de bouwsector kunnen samenwerken, kennis kunnen delen en nieuwe oplossingen en innovaties kunnen verkennen die raken aan dit cruciale thema.

Datum: vrijdag 31 mei 2024
Tijd: 9:00 – 13:30 (inclusief netwerklunch)
Locatie: Rabobank Croeselaan Utrecht, 25e etage (Croeselaan 18 3521 CB)

Programma

Moderator: Louise Savelkoul (Senior Business Developer Earth Valley: duurzaam gebouwde omgeving)

9:00 – 9:30 uur Inloop

9:30 – 9:40 uur Welkomstwoord door Rients Schuddebeurs (Directeur coöperatieve Rabobank)

9:40 – 9:50 uur Update DigiC door Jaimy Nijnens (Programmamanager DigiC)

9:50 – 10:05 uur Keynote Noor Huitema (mede oprichter Copper8) over de kansen en uitdagingen van woningbouw binnen planetaire grenzen, onder andere door in te zetten op circulair bouwen en digitalisering.

10:05 – 10:20 uur Keynote Bram van Rijt (Managing Director VDL De Meeuw) over de kansen die digitalisering biedt om circulair bouwen te versnellen.
Aan de hand van inspirerende voorbeelden neemt Bram van Rijt ons mee in De Meeuw’s wereld van circulair flexgoed. Leer over hun unieke circulaire businessmodel, hoe De Meeuw 500 woningen in slechts 7 maanden bouwt dankzij innovatieve processen, én hoe standaardisatie en digitalisering circulair bouwen versnellen.

10:20 – 11:00 uur Dialoog

Aan de hand van prikkelende stellingen duiken we tijdens deze dialoog dieper in de vraag: “Hoe spelen digitalisering en circulariteit een rol in betaalbaar bouwen?” We zijn verheugd om de vijf deelnemers aan deze dialoog aan te kondigen, die elk vanuit hun eigen expertise een kritische blik zullen werpen op dit actuele onderwerp:

  • Rients Schuddebeurs (Directeur coöperatieve Rabobank)
  • Jan Willem van de Groep (Founder Building Balance & expert op het gebied van bio-based bouwen)
  • Lidewij de Haas (Executive Director BAM Bouw en Techniek)
  • Kees Boot (Directeur BOOT)
  • Bram van Rijt (Managing Director VDL De Meeuw)
  • Noor Huitema (Mede-oprichter Copper8)

11:00 – 11:15 uur Koffiebreak

11:15 – 12:30 uur Workshops

DigiC x Stamhuis – Roundtable Discussie Dynamische 3D-BIM modellen
Om betaalbaar bouwen mogelijk te maken is hergebruik van materialen van cruciaal belang. Maar om dit te kunnen doen is actueel inzicht nodig. Dit inzicht kan gegeven worden door bijvoorbeeld een 3D-BIM model. Hoe kun je ervoor zorgen dat het benodigde inzicht voor circulair bouwen actueel blijft en zijn maximale waarde behoudt gedurende de levensduur van een gebouw, met name wanneer werkzaamheden tijdens de levenscyclus of hergebruik worden overwogen?

Deze roundtable discussie richt zich op de vraag hoe 3D-BIM modellen gedurende de hele levenscyclus van een object dynamisch en up-to-date gehouden kunnen worden. Aan de hand van verschillende casussen die ingebracht zullen worden door Ko Bontje van Stamhuis gaan we hierover in gesprek. Hoe maak je de afweging van kosten versus administratieve werkzaamheden? En hoe bepaal je welke data dynamisch moet zijn en welke data misschien toch statisch kan blijven?

Heb jij interesse om deel te nemen aan deze roundtable discussie? Mail dan naar info@digicnl.nl! 

Van Dillen Bouwgroep & De Meeuw – Circulaire Fabrieksmatige Woningbouw
Deze workshop heeft tot doel een dieper inzicht te bieden in circulaire fabrieksmatige woningbouw. Wat is een circulaire fabriekswoning nu eigenlijk? En welke materialen worden hiervoor gebruikt? We zullen verkennen hoe verschillende belanghebbenden in de bouwsector kunnen samenwerken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, met specifieke nadruk op fabrieksmatige processen.

Vialis & gemeente Amersfoort – Naar een Leefbare Stad: Slimme Mobiliteit, Duurzame Bouwhubs en digitalisering
Met een verdere verstedelijking en de realisatie van zero-emission zones, neemt de druk op het mobiliteitssysteem voor steden verder toe. Hoe organiseren we een intelligente toegang tot het stedelijk netwerk, waarbij de (bouw)logistiek blijft stromen? Welke rol speelt een wijk-bouwhub? Is digitalisering straks de verbindende factor? Met deze veranderingen en de daarmee gepaard gaande transitie is de volgende vraag van groot belang: Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het stedelijke mobiliteitssysteem, en met name slimme bouwlogistiek, efficiënt blijft en tegelijkertijd betaalbaar wordt, zodat de volgende generaties kunnen wonen in betaalbare, duurzame en leefbare steden? Denk aan de hand aan van een specifieke casus mee over dit belangrijke onderwerp: aan het eind van deze workshop lopen we met contouren voor een mogelijke oplossing op dit vraagstuk!

12:30 – 13:30 uur Netwerklunch

We zitten vol! Het is niet meer mogelijk je nog aan te melden voor de Marktinnovatiedag op 31 mei.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?