Home

Fabrieksmatig, Modulair Bouwen

Bij fabrieksmatig bouwen denkt en werkt men niet van project naar project, maar werkt men vanuit bouwconcepten. De keten werkt samen aan bouwconcepten door middel van parametrisch design. Om dit te kunnen doen moeten het ontwerpproces, het engineeringsproject en de rest van de ketenafhandeling gedigitaliseerd worden. Door het vastleggen van specificaties in een digitaal model weten leveranciers en bouwers waar de materialen aan moeten voldoen en hoe deze te assembleren. 

Voordelen van deze manier van werken kunnen zijn; kortere bouwtijd, lagere faalkosten, arbeidsbesparing, hogere kwaliteit en aanpasbaarheid. Daarnaast maakt de schaal van fabrieksmatig bouwen circulair bouwen aantrekkelijk.

Hieronder vertellen we je graag meer over verschillende ontwikkelingen in fabrieksmatig, modulair bouwen.

Blijf op de hoogte!

Volg DigiC

Parametrisch ontwerpen heeft enorme vlucht genomen

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd en een bouwvolgorde kan worden aangemaakt. Het wordt ook wel visueel of associatief ontwerpen genoemd. Er bestaat bewerkingslogica tussen de parameters. De parametrisch ontwerper dient zowel de parameters als de bewerkingslogica te definiëren. Op deze manier kan de ontwerper precies zien wat er gebeurt en als hij/zij niet tevreden is, wordt het aangepast. Parametrisch design leidt tot een verschuiving van werkzaamheden, van herhaaldelijk repetitief werk naar meer tijd voor integrale afstemming. Ook kunnen de meest branche vreemde partijen op deze manier gaan bouwen.

Ontwerpen met inzicht aan de voorkant

Van een traditioneel en lineair ontwikkelproces (met veel miscommunicatie, extra werk en lange beslisprocessen) dienen we over te gaan op integraal en parallel ontwikkelen, zoals in een beslisboom. Samen met stakeholders met verschillende expertises stimuleren en modelleren wat je in de toekomst wil opleveren, leidt tot een efficiënter ontwerpproces met een betere ontwerpkwaliteit voor de eindgebruiker. Door datamodules op het gebied van architectuur, bouwfysica, milieudata, bouwkosten en materialen te koppelen aan een slim data platform kunnen ontwerpen parametrisch gegenereerd en geanalyseerd worden. Met behulp van sterke computerkracht kunnen alle mogelijke ontwerpen voor een specifieke locatie automatisch en snel worden gegenereerd. Ieder ontwerp kan simultaan worden gescoord op meerdere onderwerpen. Vanaf een centrale locatie in plaats van verschillende niet interoperabele software oplossingen. Op deze manier breken we met het traditionele bouwproces van samenwerkingsovereenkomst, naar voorlopig ontwerp, naar definitief ontwerp per project.

Productplatforms steeds vaker gebruikt bij modulair bouwen

Modulair bouwen gebaseerd op een productplatform is mogelijk met gestandaardiseerde bouwblokken, modules en interfaces. Een product platform filosofie gaat vaak niet alleen uit van gestandaardiseerde producten, maar ook van gestandaardiseerde, gedigitaliseerde processen en toeleveringsketens. 

Productplatforms worden in andere industrieën gebruikt om de voordelen van industriële productie(capaciteit) te combineren met het kunnen leveren van individuele / personaliseerbare producten. De toepassing van product platforms, in combinatie met geïndustrialiseerde en gedigitaliseerde processen breekt in de bouw-, ontwerp- en technieksector steeds verder door. Digital twins en robotisering zijn belangrijke enablers voor industrieel en modulair bouwen.

Op naar smart industry 4.0 in de bouwketen

In de toekomst zullen duurzame en digitale fabrieken met elkaar verbonden zijn. Hierin zijn slimme producten en werkwijzen toegepast, spelen flexibele en geavanceerde fabricage een grotere rol en worden ook ‘as-a-service producten’ aangeboden. Aangezien klanten steeds hogere verwachtingen hebben met betrekking tot dienstverlening van onder andere maakbedrijven en technologiebedrijven, stapt DigiC naar voren als verbinder tussen relevante partijen met als doel om actuele kennis van digitalisering en nieuwe technologieën te delen. 

Jij ook? Let's meet!

Neem voor al je vragen en opmerkingen contact op met Gerben Bij Nijvank, Business Developer DigiC.