Gebiedsgericht materialenpaspoort Merwede

Dit innovatieproject draagt bij aan onze actielijn Digitalisering gebouwde omgeving en datadiensten. De betrokken partijen bij dit innovatieproject zijn Merwede LAB, digiGO, C-Creators, WE Adviseurs, acht ontwikkelaars* (waaronder gemeente Utrecht) en Rabobank.

Het Merwede LAB, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars van de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede, heeft als doel toepasbare innovaties te vinden om de ambitieuze, duurzame doelstellingen van Merwede waar mogelijk te verbeteren. In het project Merwede wordt de nieuwbouw optimaal circulair en slim gerealiseerd door innovaties op het gebied van digitalisering en circulariteit, concreet in de vorm van een gebiedsgericht materialenpaspoort.

Situatie
Data van materialen vastleggen en na gebruiksduur te verhandelen om te hergebruiken (vastgelegd in SOK 2018). Concreet in de vorm van een gebiedsgericht materialen paspoort. De vraag is, hoe de split incentive te overbruggen, de proof of concept (PoC) van het materialenpaspoort op te leveren en samenhang te borgen.

LOLA Landscape Architects

Verkenning
Ontwikkelaars en bouwers stimuleren we via workshops om op een hoogwaardige manier materialen vast te leggen volgens CB’23 afspraken die verbonden zijn aan de ontwikkeling van het digitale stelsel en standaarden. Daarnaast het betrekken van financiers bij het overbruggen van de split incentive van de ontwikkelaars door verkenning van nieuwe financiële  constructies.

Impact
Met zo’n gebiedsgericht materialenpaspoort kunnen de partijen betrokken bij dit project op gebiedsniveau informatie van materialen beschikbaar maken en vastleggen. Op deze manier wordt toekomstig hergebruik en verhandelbaarheid van materialen mogelijk gemaakt en draagt dit project bij aan een circulaire bouweconomie.

Meer weten over dit innovatieproject? Neem dan contact op met Jaimy Nijnens (jaimy.nijnens@romutrechtregion.nl).

*Het eigenarencollectief van Merwede LAB bestaat uit: Gemeente Utrecht, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Janssen de Jong, Greystar, AM, Synchroon, Boelens de Gruyter, G&S&, Roundhill Capital, Lingotto en 3T Vastgoed.

Merwede LAB wordt onder andere gefinancierd door nationaal programma Kansen voor West, onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?