Data delen parametrische modellen

Dit innovatieproject draagt bij aan onze actielijn Digitalisering gebouwde omgeving en datadiensten. De betrokken partijen bij dit innovatieproject zijn digiGO, OMRT, Respace, Sustainer, Packhunt, Planalogic, Boom Builds, ARUP, RHDHV, VORM, AplusV Solutions en TNO. 

Situatie
Parametrische modellen worden steeds meer gebruikt in de bouw. Onder andere vanwege voordelen op het gebied van betere keuzes, voorkomen van fouten, tijd, kosten, circulariteit en gemak. Echter, het gestandaardiseerd delen van de data van parametrische modellen tussen softwarepakketten werkt niet goed. Parametrische modellen zijn heavy users van data.

Verkenning
Een aantal toepassingen van parametrisch data delen, use cases, gaan we beoordelen en implementeren. Zijn bestaande datastandaarden, werkprocessen en API-koppelingen beschikbaar? Zijn deze geschikt voor het real-time delen van grote hoeveelheden data? Welke afspraken ontbreken er? Van wat er al is, zorgen we voor een betere implementatie. Van wat er niet is, zorgen we voor nieuwe afspraken en standaarden.

Impact
Door de standaardisering van het delen van parametrische modeldata te verbeteren, kunnen bouwprofessionals effectiever werken aan het bevorderen van circulariteit in de bouwsector, door het maken van duurzamere materiaalkeuzes, het optimaliseren van ontwerpen voor hergebruik en demontage, en het uitvoeren van gedetailleerde levenscyclusanalyses.

Status
De startbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2023 bij digiGO. In februari 2024 worden de use cases vastgesteld. Daarna vindt gedurende 2024 de beoordeling en implementatie plaats.

Meer weten over dit innovatieproject? Neem dan contact op met Gerben Nij Bijvank (gerben.nijbijvank@romutrechtregion.nl).

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?