Vrijdag 24 november vond DigiC's Captains en Nieuwe leden borrel plaats. Niet alleen voegt DigiC een aantal nieuwe leden aan haar community toe, ook de bestaande captains hebben getekend voor nog een jaar commitment aan het meerjarige publiek private innovatieprogramma ‘digitalisering in de circulaire bouweconomie.'

27 november 2023 2 minuten

Fotografie: Ruud van der Graaf 

In mei 2022 werd er tijdens een succesvol Captains Dinner officieel gestart met het meerjarige publiek private innovatieprogramma ‘digitalisering in de circulaire bouweconomie’, oftewel DigiC. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, hebben nieuwe leden zich bij het programma aangesloten en zijn de eerste innovatieprojecten van de grond gekomen. Tijdens de Captains & Nieuwe leden borrel van vrijdag 24 november committeerden alle aanwezigen zich aan jaar twee van het programma.

Doe-programma
Dat DigiC een echt doe-programma is en dit ook heeft laten zien het afgelopen jaar, werd tijdens de borrel benadrukt door Jan Willemsen, algemeen directeur van Vialis én tijdens de borrel geïntroduceerd als voorzitter van de stakeholderboard voor het aankomende jaar: “DigiC is geen praatgroep, er gebeurt ook écht wat.” Er worden innovatieprojecten geïnitieerd en gefaciliteerd, relevante matches worden gemaakt en kennis wordt gedeeld. Alleen met elkaar maken we circulair bouwen betaalbaar en schaalbaar én dragen we ons steentje bij aan een toekomstbestendige woningbouw.

 Jan Willemsen (Vialis)

Tijdens de Captains en Nieuwe leden borrel werd er ook vooruitgekeken en vierden we onze successen. Mirjam Schmull (programmamanager Merwede LAB) nam de aanwezigen mee in het innovatieproject Gebiedsgericht Materialenpaspoort Merwede en Paviljoen as a service: een samenwerking tussen DigiC en Merwede LAB. Daarnaast vertelde Henk Stamhuis (algemeen directeur Stamhuis) over de mogelijkheden die DigiC hen het afgelopen jaar heeft geboden. Zo heeft Stamhuis mogelijkheden gekregen om hun verhaal te delen, heeft Stamhuis kennisgemaakt met interessante bedrijven uit de DigiC community en heeft het hen een samenwerking met Sustainer opgeleverd. 

Nieuwe leden & vooruitblik 2024
De nieuwe leden die zich hebben aangesloten bij de DigiC community zijn divers en dragen allemaal op een belangrijke én eigen manier bij aan een circulaire bouweconomie: Gemeente Amersfoort, Gemeente Utrecht, Walraven, Van Dillen Bouwgroep, Sustainer, Merwede LAB en Circular Finance Lab. Daarnaast investeert de Provincie Utrecht de komende drie jaar in DigiC, wat een stabiele basis en veel vertrouwen biedt voor het programma.

DigiC zal zich het komende jaar focussen op het aanscherpen en meten van impactdoelen op het gebied van circulaire economie. Daarnaast wilt het programma, in samenwerking met haar community, kennisdocumenten gaan opleveren. Kennisdeling is één van de pijlers van DigiC en in 2024 zal hier veel aandacht aan besteed worden. De eerste drie onderwerpen zijn gedefinieerd en de eerste stappen zijn gezet. Ten derde zullen er het komende jaar vijf nieuwe innovatieprojecten van start gaan. Binnenkort is hierover meer informatie te vinden op onze website. Houd deze dus goed in de gaten!

V.l.n.r.: Rob van Muilekom (Provincie Utrecht), Marit Huitema (DigiC), Matthijs Akkersdijk (DigiC), Guido Braam (DigiC), Veere Lendering (DigiC), Dick Neuteboom (Gemeente Amersfoort), Pieter van Teeffelen (digiGO), Susanne Schilderman (Gemeente Utrecht), Henk Stamhuis (Stamhuis), Asir Disbudak (Packhunt), Koen Buisman (Sustainer), Gerben Nij Bijvank (DigiC), Arjan van den Born (ROM Utrecht Region), Jaimy Nijnens (DigiC), Jeroen Coenders (Packhunt), Mirjam Schmull, Pelle van Walraven (Walraven), Cees van Dillen (Van Dillen Bouwgroep) en Ruud Meijvogel (ROM Utrecht Region).

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?