DigiC op de PROVADA

Op 13, 14 en 15 juni vond de Provada weer plaats en dit jaar was DigiC daarbij. Op de beurs stonden we bij onze stand en hebben de bezoekers alles verteld over het DigiC programma en wat wij voor uiteenlopende organisaties in de bouwsector kunnen betekenen. Daarnaast hebben we verschillende inspirerende sessies van andere partijen bijgewoond en hebben we zelf ook op het podium gestaan. Hieronder geven we je graag de belangrijkste lessen mee die wij hebben gehaald uit verschillende sessies over digitalisering, fabrieksmatig bouwen, slimme bouwlogistiek, circulariteit en publiek-private samenwerking in de bouwsector.

4 juli 2023 4 minuten

Recap Provada over het thema Digitalisering en Circulair Bouwen

Digitalisering gebouwde omgeving en datadiensten
Op het Future Plein, waar het thema “digitalisering in de bouw” centraal stond, hadden partijen zoals VellumBOOMCiskin een plek. Deze partijen focuste zich ook op de grootste belemmeringen op het vlak van digitalisering in de bouweconomie. Een terugkomend thema was de moeite die het kost om digitalisering te implementeren in het dagelijkse werk en hoe er flinke schotten zitten tussen verschillende digitale oplossingen. Tijdens de sessie “Digitalisering niet als doel maar als oplossing voor de bouw”, georganiseerd door VORM en BPD, werd benadrukt dat digitalisering in de bouw een uitdaging is, maar noodzakelijk is om de huizenbouw te versnellen.
DWAKERN en NEVAP organiseerde de sessie “Van complexiteit naar eenvoud: AI en parametrisch ontwerpen in vastgoedontwikkeling”. Deze sessie zat op een lijn met de sessie van Vorm en BPD. Data, en dan specifiek betrouwbare en betekenisvolle data, zijn het fundament voor een goede bouweconomie. Bij parametrisch ontwerpen onstaan er, door middel van het invoeren van kennisregels, automatisch relaties tussen parameters. Dit creëert beter overzicht en maakt het ontwerpen wendbaarder. Middels betrouwbare en betekenisvolle data zullen er bij parametrisch ontwerpen geen menselijke fouten plaatsvinden, wat de productiveit voor vastgoedontwikkeling en exploitatie vergroot.

Publiek-private samenwerking
Publiek-private samenwerking is niet nieuw en dus kunnen we lessen halen uit het verleden. Panelleden van EarthY en het Ministerie van Binnenlandse Zaken gingen hierover in gesprek tijdens de sessie “Op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen overheid/markt”. Een van de lessen uit oude samenwerkingen, zoals het Leidsche Rijn project, is dat samenwerking aan het begin vooral goed gaat, maar dat het lastig is om elkaar vast te houden tot het einde van een project. Vertrouwen is de basis voor een goede relatie bij een dergelijke samenwerking. Deze ontstaan op basis van persoonlijke inzet van mensen; het blijft immers mensenwerk. Maar vertrouwen opbouwen kost tijd en tijd is in de huidige context van de bouweconomie schaars. De gehele tafel was het eens dat transparantie en openheid over belangen in een project cruciaal zijn. Sterker nog, een conflict over tegenstrijdige belangen hoeft niet eens erg te zijn; deze kan heel functioneel zijn.

In de sessie “Merwede Lab” werd beaamd dat samenwerking tussen publieke en private partijen niet altijd makkelijk is. Merwede Lab helpt partijen om innovatie toe te passen in de planvormingsfase van het project, onder andere op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen en social design. Een van ode belangrijkste tips die werd gedeeld om samenwerking te verbeteren is om uitkomsten te delen, zodat het wiel niet telkens opnieuw hoeft worden uitgevonden.

Daarnaast was DigiC aanwezig bij de sessie “Publiek-privaat samenwerken vraagt om digitale afspraken”, die werd gemodereerd door Guido Braam, co-owner Powered by Meaning group en onder andere oprichter van Route Circulair en initiator van DigiC.

Tijdens de sessie stonden panelleden van Madaster, Arup, BPD en Provincie Utrecht met elkaar op het podium en ontstond er een mooi gesprek over de waarde van digitalisering in de bouwsector. Digitalisering maakt de sector transparanter wat leidt tot een voorspelbare vraag fabrieken. Ook helpt digitalisering de gebouwde omgeving en de levensomgeving meer meetbaar te maken, waarmee je weloverwogen keuzes kan maken. Zo kun je met Digital Twin zelfs inzicht krijgen in de hoeveelheid aanwezige eekhoors in een gebied. Digitalisering helpt dus om weloverwogen keuzes te maken. Om de sector te digitaliseren zijn er echter wel datastandaarden nodig. De waarde van data wordt onderschat en data delen wordt nog te weinig gedaan. Een van de panelleden noemde dat er een verbod zou moeten komen op de “delete-knop” van data; er zou idealiter alleen nog maar data geüpload mogen worden. Digitalisering zou de standaard moeten zijn voor een efficiëntere bouweconomie.

De Circulaire Experience
Na de geslaagde versie van vorig jaar, organiseerde Route Circulair dit jaar weer de Circulaire Experience (CE). Tijdens de CE nam Ilse Visser, Business Development Manager en Consultant bij Route Circulair, de Provadabezoekers op vijf verschillende momenten mee over de beursvloer van de Provada. Zo begon elke sessie bij Route Circulair en werd men vervolgens langs verschillende partijen geleid die actief bezig waren met circulariteit in de bouw:

Van Wonen deelde met de bezoekers hoe zij werken aan projecten waar circulariteit een grote rol speelt, zoals bij de woontoren in NijmegenSavills vertelde de bezoekers, vanaf hun circulaire stand, over hun taxeermodel in de circulaire economie. VORM besprak hoe circulariteit op verschillende manieren wordt toegepast in hun stads en wijkprojecten. Rabobank legde onder andere het onderscheid uit over haar activiteiten in investeren in circulariteit en circulair investeren. Ze zijn onder andere bezig met flexwoningen, via hun programma RaboSmart Builds, en een project op Texel.

In het kader van fabrieksmatig, modulair bouwen vertelde Daiwa House de bezoekers over hun modulaire en industriële woning projecten, Startblock over hun modulaire woningen welke binnen een week gebouwd worden in de fabriek en Tala over hun modulaire huizen van hout, waarmee ze duurzame impact maken. Ook AM werkte aan een project met bio materialen. Ze presenteerden over de voordelen van de Miscanthus (Olifantengras) en hun project genaamd “van boer tot bouw

Met betrekking tot afval en sloop, werd door Dusseldorp verteld over de waarde van materialen in gebouwen en de innovatieve projecten die zij ondernemen als een van Nederland’s grootste sloopbedrijven. Evenals Dusseldorp, maakte ook Adex Groep ons bewust van de waarde en de noodzaak van de productie van nieuwe materialen en grondstoffen welke normaliter als afval worden gezien tijdens de sloop van een gebouw. Milieu Service Nederland heeft mooie inzichten gedeeld over afval. Er werd onder andere genoemd dat we anders moeten denken over het woord “afval”, omdat iemand’s afval voor de andere persoon prima gebruiksgoed is.

Slimme bouwlogistiek
De vraag naar pakketten is de afgelopen jaren flink toegenomen, waardoor er vele bezorgers zijn en er veel congestie onstaat. Wanneer we het hebben over de buurt van de toekomst, dan kan de het een stuk beter geregeld worden als het ligt aan MyPup. Door het bundelen van logistiek in de wijk door logistieke hubs, komen er minder koeriers over de vloer en zal er minder congestie plaatsvinden. De key take away voor DigiC is dat ze aan consolidatie doen: het verzamelen van pakketjes om vervolgens in één keer alles te leveren.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?