Het delen van kennis en technologie: Packhunt als marktplaats voor digitale oplossingen in de bouwindustrie

DigiC interviewt Jeroen Coenders, CEO en oprichter van Packhunt. Tijdens de afgelopen marktinnovatiedag van 22 juni van DigiC organiseerde hij een workshop. Lees hier meer over zijn visie op hoe digitale leveringsketens de bouw kunnen helpen.

30 oktober 2023 4 minuten

Kun je ons iets over jezelf vertellen en wat je trekt aan de digitale wereld?
Van jongs af aan ben ik al gepassioneerd over de digitale wereld. Toen ik negen jaar oud was kwam mijn vader thuis met een computer en sindsdien ben ik gefascineerd door wat je met computers kan. Later heb ik civiele techniek gestudeerd in Delft en daar ben ik ook gepromoveerd. Daarna ben ik bij Arup terechtgekomen, waar ik als eerste constructeur gebouwen ben gaan programmeren. Wat mij drijft, is dat ik heel erg geloof dat we de wereld verder kunnen helpen met digitale middelen. Natuurlijk hebben computers ook wel potentiële negatieve gevolgen, maar ik denk dat we met de digitale wereld echt dingen beter kunnen maken. Met dezelfde gedachte ben ik tien jaar geleden een bedrijf gestart, waarmee ik graag wil bijdragen aan het automatiseren van kennis en deze kennis over het hele internet beschikbaar te stellen.

Packhunt is genomineerd voor de DigiDare Award, kun je daar iets over vertellen?
De kerngedachte achter Packhunt is: kunnen we geautomatiseerde kennis bij anderen brengen? Daar ligt nu nog een barrière. Ingenieursbureaus en universiteiten beschikken over veel kennis maar zijn niet zomaar bereid hun kennis beschikbaar te stellen. Wij geven ze een reden om dat wel te doen, namelijk een marktplaats waarin je betaald krijgt voor het delen van je kennis. Packhunt wil dat in principe zo laagdrempelig mogelijk doen door bijvoorbeeld automatisering te democratiseren. Via Packhunt kan kennis worden gedeeld op een makkelijke manier zonder te programmeren.

Op de vorige Marktinnovatiedag van DigiC sprak je in jouw sessie over de digitale leveringsketen. Wat was de inspiratie achter deze sessie en waarom is het belangrijk om het daarover te hebben?
Een paar van de problemen die we willen oplossen zijn dat we in de bouw willen versnellen, verduurzamen en dingen circulair willen maken. Computers kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld door het creëren van digitale leveringsketens. Op dit moment gaat informatie tussen partijen over en weer waardoor er veel fouten worden gemaakt en veel werk steeds opnieuw moet. Wat wij met ons platform doen is die menselijke kennisdeling vervangen door een digitaal model zonder tussenkomst van mensen, wat alle informatie aan elkaar koppelt. Hierdoor kun je het hele proces optimaliseren en werk besparen door veel kosten te besparen, het hele proces foutloos te maken en fabrieken volhouden met werk doordat er sneller tot bouwen kan worden overgegaan. Packhunt biedt een platform om deze versnellingen te realiseren, maar we zijn nog wel op zoek naar die leveringsketens, want het lastige is dat het in de bouw allemaal versnipperd is. De inspiratie voor de sessie op de marktinnovatiedag was stimuleren dat partijen elkaar vinden.

Partijen moeten dus goed aan elkaar gelinkt worden om vervolgens samen verder te komen. Is dat ook de belangrijkste boodschap die jij mee wilde geven op de Marktinnovatiedag?
Ja, het allermooiste is wanneer belangen worden verenigd. Iedereen kan achter zijn eigen voordeel aan gaan, maar we weten ondertussen dat er enorme voordelen te behalen vallen die voortkomen uit die ketens die veel groter zijn dan jouw individuele voordeel.

Wat zijn de concrete stappen die genomen moeten worden?
Ten eerste moeten er meer van dit soort sessies volgen, bijvoorbeeld in samenwerking met DigiC, om nog meer partijen bij elkaar te krijgen. Verder moeten we doorbouwen op de linkjes die al zijn gelegd en acties concreet maken die nu al genomen kunnen worden. Wij gaan daar zelf ook met anderen nog meer gas op geven. Vanuit ons in samenwerking met andere bedrijven gaat er iets aankomen voor de toekomst en ik hoop dat dat ook veel gaat brengen.

Hoe kijk je naar de doorbraakissues die worden genoemd in het Vision Paper van DigiC?
Ik zeg altijd gekscherend: als je het Vision Paper van DigiC neemt, kun je daar eigenlijk een Packhunt sticker op plakken: het is één op één ook onze visie. Wij geloven in de visie van DigiC, maar ik denk dat het geen visie hoeft te zijn; we kunnen dit realiseren als we de juiste partijen bij elkaar weten te krijgen. Wat daarvoor nodig is, is dat we keuzes gaan maken op het gebeid van technologie. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om niet met ‘corporate technology’ aan de gang te gaan en een heel nieuw bedrijf op te richten dat iets heel nieuws doet. Ik denk dat we met zijn allen technologische keuzes moeten gaan maken, want er zijn gewoon bepaalde dingen die wel gaan werken en die niet gaan werken. Als we verder willen komen, dan zullen we moeten gaan kiezen. Als je blijft doen wat je doet, dan gaat dat nooit het echte probleem oplossen. Dat is overigens wat ik mooi vind aan bijvoorbeeld digiGO, dat daar nu over nagedacht wordt en er geprobeerd wordt nieuwe standaarden te creëren die ook digitale diensten gaan bevatten.

Hoe kan jouw organisatie een rol spelen op weg naar de circulaire bouweconomie?
Het is heel simpel. Wij bieden met Packhunt het platform dat eigenlijk de hele visie van DigiC kan verwezenlijken. Echter, wij proberen ook het goede te doen. Ik geloof er niet in dat één platform de winnaar of oplossing is. Het internet bestaat ook niet uit één webserver waar het hele internet op draait. Wij geloven veel meer dat er een soort internet moet ontstaan van platformen van systemen die samenwerken. Het mooiste zou dan zijn dat die platformen zich specialiseren in verschillende zaken en hier koppelingen tussen gemaakt kunnen worden, zodat je uit alle tonnen kan grabbelen.

Als je één krachtige oproep zou kunnen doen aan de community over de circulaire bouw en digitalisering, wat zou dat dan zijn?
Stap over je eigen schaduw heen en zie het voordeel van samenwerken. Als we belangen verenigen en informatie met elkaar durven te delen, dan kan er een veel hogere efficiëntie plaatsvinden in hoe gebouwen tot stand komen en kunnen we tot hogere gezamenlijke kwaliteit komen. Er valt op deze manier nog veel te halen in de bouw op het gebied van financiële indicatoren, duurzaamheid en circulariteit. Voor goede samenwerkingen moeten organisaties over hun schaduw heen stappen om groter te denken dan zij zelf zijn. Als dat lukt, dan zijn er enorme voordelen te behalen, zowel onderling als in de hele wereld.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?