Marktinnovatiedag DigiC: 22 juni tweede editie

Op donderdag 22 juni organiseerde DigiC haar tweede marktinnovatiedag, op de Geobuzz in Amersfoort. Opdrachtgevers, ontwikkelaars, financiers en vernieuwende startups en scale ups kwamen samen om het te hebben over knelpunten, financiering en veelbelovende oplossingen die digitalisering en innovatie bieden om samen te komen tot een circulaire bouweconomie.

4 juli 2023 3 minuten

De dag werd plenair afgetrapt door Arcadis, met hun visie op de betekenis van digitalisering voor een duurzame toekomst en een doorvertaling van deze visie naar knelpunten en oplossingsrichtingen om de transitie naar een circulaire bouweconomie daadwerkelijk te gaan maken. Deze doorvertaling heeft Arcadis, samen met het DigiC team, gevat in een Vision Paper. Met dit Vision Paper wordt kennis gedeeld over de actuele uitdagingen in de digitalisering van de circulaire bouw, wordt op basis van deze kennis aangewezen op welke doorbraakissues samenwerking en community building belangrijk is, en worden concrete toekomstige innovatieprojecten met huidige en toekomstige DigiC partners geïnitieerd, op basis van de doorbraakissues die zijn gedefinieerd in het paper. Met het Vision Paper doet DigiC een oproep aan de Rijksoverheid: pak de regie en kom met een overkoepelende Circulaire Economie (CE) datastrategie met werkbare oplossingen.

Verder in het programma spraken gegadigden van Arcadis, Vorm, Spotr en Provincie Utrecht over de kansen die zij zien om vanuit hun rol in de circulaire bouwketen met digitalisering en samenwerking de circulaire bouw te versnellen en belichtten zij dat er momenteel al veel kan op het gebied van bijvoorbeeld BIM, parametrisch ontwerpen, materialeninventarisatie, maar dat het nu zaak is dat de hele markt dit gaat toepassen. Daarnaast gingen Invest-NL, Circular Finance Lab, Rabobank en ROM Utrecht Region in op de metrics van het financieringssysteem en wat er moet gebeuren om circulaire financiering op gang te krijgen. Zo kwam bijvoorbeeld een manier van alternatieve financiering op tafel: het blended fonds. Dit is gemixt geld van private financiers, investeringskapitaal van publieke partijen en subsidies. Na het plenaire programma gingen de aanwezigen samen aan de slag in verschillende workshops.

Tijdens de sessie “Digitale Leveringsketen”, georganiseerd door Packhunt, werd er onder andere gesproken over diens digitaliseringsoplossingen. Enerzijds over de kracht van parametrisch ontwerpen, waarbij kennisregels worden vastgelegd en worden geautomatiseerd, met als resultaat foutloos ontwerpen en zelfs foutloze facturen. Anderzijds heeft Packhunt een marktplaats opgezet, waar tools, materialen en andere oplossingen van verschillende partijen uit de bouwketen worden aangeboden voor de gehele keten; door de keten, voor de keten. Wat echter cruciaal is voor de toekomst in de bouw, zijn symbiotische relaties in de keten. Als de keten al betrokken wordt bij het ontwerp van een object, hoeven oplossingen maar een keer worden ontwikkeld. Op deze manier hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden en kunnen partijen zich beter focussen op andere dingen die nodig zijn.

Aan de financieringstafel, gemodereerd door het ROM investment team, hebben de aanwezigen zich aan de hand van twee cases gericht op het verkennen van oplossingen voor twee belangrijke financiële uitdagingen voor circulair bouwen en digitalisering, namelijk: het split incentive probleem en de grillige cashflow die innovaties bij startups in deze sector belemmert (door BOOM Builds en Rabobank); en integrale financiering van circulaire ketens en projecten (door CiSe Network). Naast het bespreken van oplossingen, hebben de aanwezige partijen ook toegezegd elkaar te willen helpen en gaan elkaar hier actief in opzoeken. Zo gaf CiSe Network aan dat hun juridische participatieovereenkomst instrument ten behoeve van circulaire ketenfinanciering mogelijk gebruikt kon worden voor de situatie van BOOM Builds. En hebben zowel de ROM als Rabobank aangeboden om innovatiefinanciering te verkennen ten behoeve van opschaling van het CiSe platform.

Tijdens de Ronde tafel ‘Hoe ‘first time right’ de woningbouw vandaag kan versnellen’, nam Planalogic de deelnemers mee in een vernieuwde aanpak voor de huidige woningbouw opgave. De huidige, langdurige en project specifieke aanpak gaat te lang duren voor de grootte van de huidige opgave. Het moet effectiever en zonder fouten. Planalogic kan vooraf al inzicht geven in de (on)mogelijkheden van een ontwerp, PvE of bouwlocatie. Door parametrisch te ontwerpen worden fouten opgelost in de fase waarin ze gemaakt worden (SO) en hoeven ze niet in latere fasen te leiden tot rework, discussies en extra kosten. Vroeg in het proces dus op zoek naar de oplossing met een zo hoog mogelijk impact en een zo hoog mogelijke maakbaarheid.

Tot slot ging ABN Amro in haar sessie aan de hand van voorbeelden uit haar rapport ‘Robots in de Bouw’ in op de kansen die robots in de bouw kunnen bieden om bouwprojecten sneller, duurzamer, veiliger en uit te kunnen voeren. Zo zijn er zeven categorieën van bouwrobots, met elk hun eigen technologische ontwikkelingen en specifieke toepassingen en software, die veelbelovend zijn om sneller circulair te bouwen. Maar voordat robots kunnen worden ingezet, is standaardisatie van het ontwerp, data en proces essentieel. Hoewel de markt voor robots in Nederland momenteel nog klein is, is ABN Amro ervan overtuigd dat de markt over 7 jaar booming gaat zijn.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?