Marktinnovatiedag DigiC: 31 mei vierde editie

Op vrijdag 31 mei organiseerde DigiC alweer de vierde editie van de Marktinnovatiedag. Op de imposante 25ste etage van het hoofdkantoor van Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht kwamen we bijeen om het te hebben over het actuele vraagstuk: "Hoe spelen digitalisering en circulariteit een rol in betaalbaar bouwen?"

6 juni 2024 4 minuten

De dag begon op een bijzondere en muzikale noot met een quatre-mains, een samen gespeeld pianostuk, uitgevoerd door moderator Louise Savelkoul en Rients Schuddebeurs, algemeen directeur regio Utrecht en omstreken bij de coöperatieve Rabobank. Deze harmonieuze samenwerking zette meteen de toon voor een dag vol inspirerende samenwerkingen en innovaties.

Als gastheer heette Rients iedereen hartelijk welkom. Vervolgens nam Louise, business developer bij DigiC, het woord over en leidde ons kort door het programma van de dag, waarbij ze de diverse sprekers en sessies introduceerde. Vervolgens gaf ze het woord aan Jaimy Nijnens, programmamanager bij DigiC, die een update gaf over de lopende projecten van DigiC. Hiermee werd het podium vrijgemaakt voor een dag vol boeiende discussies en inzichten rondom circulaire economie en innovaties in de bouwsector.

Noor Huitema-Hellemans, medeoprichter van Copper8, nam hierna het woord over en benadrukte tijdens haar keynote de het belang om circulariteit als opdrachtgever uit te vragen in projecten in plaats van enkel de focus te leggen op de technische oplossingen. Ze benadrukte de impact van de bouwsector op biodiversiteits- en klimaatproblemen. In Nederland wordt een groot aantal primaire grondstoffen gebruikt, wat leidt tot veel CO2-uitstoot en afval. Copper8 zet zich in om afval te hergebruiken voor nieuwe producten en doet dat onder andere door zelf te investeren in onderzoek naar concrete toepassingen, zoals het gebruik van een CO2-budget in projecten.

Er is een dringende noodzaak om binnen de planetaire grenzen te blijven. De uitdagingen in de bouwsector liggen voornamelijk in het beperken van CO2-uitstoot. ‘’We gaan in 2027 ons CO2-budget overschrijden, en daarom moeten projecten nu al ontworpen worden met dit in gedachten. Het is essentieel om een handelingsperspectief te hebben, zoals biobased bouwen, het realiseren van kleinere projecten, optoppen en het verduurzamen van de industrie door hoogwaardig hergebruik. Een uniforme set indicatoren is cruciaal om vooruitgang te meten. Bij inkoop- en aanbestedingsprojecten moet men de ambitie bepalen en circulaire elementen meenemen in de marktvraag. Het is belangrijk om intern draagvlak te creëren en innovatie zowel intern als extern te bevorderen.’’ Projecten voor 2030 liggen nu al op de tekentafel, en de komende 30 jaar vragen om fundamentele veranderingen in de sociale en economische waarde en technologische structuren van onze maatschappij. Daarom is het essentieel circulariteit nu te integreren. 

Bram van Rijt van De Meeuw, presenteerde hun visie op duurzaam en circulair bouwen met flexibele gebouwen. Deze gebouwen worden in fabrieken gemaakt en kunnen worden verplaatst. Dit model is per definitie circulair omdat de gebouwen in eigendom blijven van De Meeuw. Dankzij digitalisering is het mogelijk om snel en grootschalig modulaire gebouwen te produceren, wat resulteert in gunstige verdienmodellen en verhoogde circulariteit.

Modulair bouwen betekent ‘configure to order’, waarbij modules slim moeten zijn. De Meeuw configureert ruimte concepten met veel variatie, wat snelheid en circulariteit bevordert. Door goede standaardisatie kan hergebruik beter worden gepland. Digitalisering speelt een cruciale rol in de herplaatsing van projecten en het ontwerp via een configurator. Dit stelt De Meeuw in staat om snel veel gebouwen te realiseren. Bram sluit af met de boodschap dat alles door de tijd heen verandert, dus waarom zouden we voor de eeuwigheid moeten bouwen?

Tijdens het panelgesprek met Kees Boot, Lidewij de Haas, Jan Willem van de Groep, Rients Schuddebeurs, Noor Huitema-Hellemans en Bram van Rijt werden vier belangrijke stellingen besproken die de uitdagingen en kansen binnen de circulaire bouwsector belichten. Het panelgesprek onderstreepte dat hoewel er aanzienlijke technische mogelijkheden zijn voor circulair bouwen, er nog veel werk te doen is op financieel en organisatorisch gebied. Biobased bouwen en digitalisering bieden veelbelovende kansen, en verbeterde kennisdeling kan helpen om obstakels te overwinnen. De gezamenlijke inspanningen van verschillende stakeholders zijn cruciaal om de bouwsector duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers uiteen in verschillende workshops 

De DigiC x Stamhuis roundtable discussie over dynamische 3D-BIM modellen bood een inzicht in het belang van up-to-date houden van deze modellen voor een efficiënter bouwproces en beheer van gebouwen. Verschillende aspecten, van het BIM-proces tot onderhoudscontracten en juridische vraagstukken, werden uitvoerig besproken. Het betrekken van partners in een vroeg stadium, het vastleggen van goede afspraken en het beheren van dynamische data kwamen naar voren als cruciale elementen. Innovatieve benaderingen zoals materialen paspoorten en Digital Twins werden ook belicht als toekomstgerichte oplossingen. Deze discussie onderstreepte de noodzaak van een geïntegreerde en collaboratieve aanpak binnen het BIM-proces voor een duurzamere en efficiëntere toekomst van de bouwsector. Wil je meer weten over deze sessie? Een uitgebreid verslag verschijnt binnenkort op onze website!

Bij de workshop van Van Dillen Bouwgroep & De Meeuw stond circulaire fabrieksmatige woningbouw centraal, waar deelnemers samenwerkingsmogelijkheden in de bouwsector onderzochten. Teun van Laarhoven (Van Dillen Bouwgroep) benadrukte de verschuiving van hun bedrijf naar een oplossing aanbieder, met een focus op betaalbare, duurzame en hoogwaardige bouw. Ze passen hun fabrieksbouw flexibel aan op klantwensen, wat resulteert in efficiënter bouwen met minder materiaal en afval. Investeringen in geavanceerde machines stellen hen in staat om beter maatwerk te leveren, terwijl ze streven naar verrijking van hun houtskeletbouw producten met biobased materialen. Hun biobased werk richt zich op betaalbaarheid en naleving van regelgeving, terwijl ze streven naar optimale prestaties en beschikbaarheid, alles gericht op waardecreatie in een sector die steeds vernieuwt.

Daarnaast voegde Bram van Rijt (De Meeuw) inzichten toe tijdens de workshop. Hij benadrukte hoe circulaire processen complexiteit met zich meebrengen, vooral voor bedrijven zoals De Meeuw die gericht zijn op producten die terugkeren, zoals logistiek beheer. Hij belichtte de uitdagingen met opslag en kosten, terwijl De Meeuw niet alleen als producent, maar ook als investeerder fungeert. Hun focus ligt op het volledig begrijpen en digitaliseren van materialen en kwaliteiten van hun producten, naast het belang van creativiteit, maakbaarheid en schaalvergroting door samenwerkingen in de industrie. Deze aanpak is cruciaal voor hun streven om de productiecapaciteit uit te breiden en kansen te benutten in de sector. 

Bij de workshop van Vialis en Gemeente Amersfoort stonden trends in mobiliteit centraal. De discussie omvatte de evolutie van mobiliteit door de tijd heen, van eenvoudige stopborden tot geavanceerde systemen waarin auto’s communiceren met verkeerslichten en vice versa. De groeiende druk op het mobiliteitssysteem en de uitdagingen waarmee nieuwbouwwijken worden geconfronteerd, werden belicht, evenals de rol van bouwhubs in het optimaliseren van bouw- en retourstromen. Aan de hand van de casus van gemeente Amersfoort werd het belang van circulaire bouwhubs als aanvulling op het mobiliteitssysteem benadrukt, met aandacht voor de uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van digitalisering en ketensamenwerking.

Tijdens het interactieve gedeelte van de workshop, werd er gediscussieerd aan de hand van stellingen over onderwerpen zoals het aantal dagelijkse transporten naar bouwplaatsen, de verantwoordelijkheid voor het opzetten en beheren van bouwhubs, en de ideale locatie van deze hubs. Discussies over het rendement van bouwhubs, de rol van digitalisering in logistieke ketens, en de mogelijkheid voor de overheid om eisen te stellen aan gegevensuitwisseling tussen stakeholders, boden inzicht in de complexiteit van mobiliteit transformaties en de zoektocht naar duurzame oplossingen.

Deze sessies onderstreepten het belang van samenwerking en innovatie in de bouwsector om duurzame en circulaire oplossingen te realiseren. Wil je meer informatie of heb je vragen over de workshops en thema’s? Stuur een mailtje naar jaimy.nijnens@romutrechtregion.nl

We sloten de Marktinnovatiedag af met een gezellige netwerklunch. We willen alle sprekers hartelijk bedanken voor hun waardevolle bijdragen aan het programma, en ook de deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid. We kijken terug op een geslaagde vierde editie van de Marktinnovatiedag. 

Heb je inspirerende ideeën en suggesties voor de volgende Marktinnovatiedag? Laat het ons weten! Neem contact met ons op via: veere.lendering@romutrechtregion.nl en laat je stem horen. Samen maken we er een inspirerende en innovatieve dag van!

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?