Nederlandse bouwmarktplaatsen slaan de handen ineen voor exponentiele groei van bulkhergebruik in de bouw

Vrijdag 14 juni hebben verschillende bouwmarktplaatsen en circulaire bouwinitiatieven het "Manifest Samen werken aan exponentiële groei van hoogwaardig hergebruik in de bouw" gelanceerd. Dit manifest heeft als doel om binnen zes jaar minimaal 15% hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval in Nederlandse bouwprojecten te realiseren.

17 juni 2024 2 minuten

Uit recent onderzoek blijkt dat de huidige lineaire bouwaanpak niet volstaat om binnen de klimaatdoelstellingen van Parijs te blijven. Door circulaire strategieën in te zetten, kan de bouwsector zijn impact met 27% verlagen, genoeg om binnen het CO2-budget voor maximaal 2°C opwarming te blijven. Circulair materiaalgebruik, waaronder hergebruik, bio-based materialen en andere duurzame alternatieven, speelt hierbij een cruciale rol. Met name hergebruik kan tot 95% CO2-reductie opleveren vergeleken met nieuwe of gerecyclede materialen. Desondanks wordt momenteel slechts 0,24% van het sloopafval hergebruikt als bouwmateriaal.

Commitment
De initiatiefnemers streven naar minimaal 15% hoogwaardig hergebruik van al het bouw- en sloopafval in Nederland tegen 2030, door het aandeel hergebruik jaarlijks te verdubbelen. Dit zou neerkomen op ongeveer 3,75 miljard kg aan hoogwaardig hergebruik van bouwmateriaal per jaar. Om dit doel te bereiken, zullen bouwmarktplaatsen hun kennis delen en samenwerken om hergebruik te faciliteren. Opdrachtgevers van projecten (sloop-, renovatie- én nieuwbouwprojecten) worden aangemoedigd om in minimaal 10% van hun projecten minimaal 5% hergebruik van bouwmaterialen te realiseren in de komende jaren. Daarnaast zullen aanjagers van circulair bouwen het manifest verspreiden en onder de aandacht brengen om zoveel mogelijk opdrachtgevers te betrekken en kennis over hergebruik publiekelijk te delen. 

Initiatiefnemers
Dit manifest is een gezamenlijke inspanning van DigiC (Digitalisering in de Circulaire Bouweconomie), Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Insert, DuSpot, en Madopt. Deze organisaties zetten zich in voor de uitvoering en verdere verspreiding van dit manifest. 

Het manifest markeert een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst voor de Nederlandse bouwsector. Samen kunnen we de impact van bouwen drastisch verminderen en een wezenlijke bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen. 

Voor meer informatie, neem contact op met matthijs.akkersdijk@romutrechtregion.nl.

 

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?