Vervolgbijeenkomst innovatieproject "Data delen parametrische protocollen"

DigiC, digiGO en een groep enthousiaste ontwerpers kwamen op 2 februari op het kantoor van Royal HaskoningDHV bijeen voor een vervolgbijeenkomst van het innovatieproject "Data delen parametrische protocollen." Lees hieronder meer over dit project én de vervolgstappen die uit deze bijeenkomst naar voren zijn gekomen!

13 februari 2024 1 minuut

Parametrische modellen worden steeds meer gebruikt in de bouw. Onder andere vanwege voordelen op het gebied van betere keuzes, het voorkomen van fouten, tijd, kosten, circulariteit en gemak.

Parametrisch ontwerpers zetten de rekenkracht van de computer in om zoveel mogelijk ontwerpvarianten te genereren, doorrekenen en evalueren. Die rekenkracht is tegenwoordig geen probleem, maar de data om dit ontwerpproces te voeden zijn niet altijd beschikbaar. Denk aan: ontwerpprioriteiten van de opdrachtgever, data over de fysieke omgeving van het ontwerp, maar ook mogelijkheden en beperkingen in het productieproces van toeleveranciers.

DigiC, digiGO en een groep enthousiaste ontwerpers kwamen op 2 februari op het kantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort bijeen om aan deze uitdaging te werken.

De volgende stap? Het formuleren van een aantal use cases waarin we oplossingen ontwikkelen voor de huidige knelpunten. Zijn er betere werkprocessen nodig, of ook aangescherpte data-protocollen en koppelingen? De uitkomsten gaan we implementeren en vervolgens borgen als nieuwe marktstandaarden.

Denk je hier graag over mee of wil je meer weten over dit innovatieproject? Neem dan contact op met onze Business Developer Gerben Nij Bijvank (gerben.nijbijvank@romutrechtregion.nl).

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?