Versnellen van de woningbouw door het 'first-time-right' principe

Als het doel is om veel woningen te bouwen die duurzaam en betaalbaar zijn, met voldoende rendement, dan is het logisch om te focussen op kansrijke projecten waarbij veel woningen worden ontwikkeld die efficiënt – het liefst in een keer – het vergunning proces doorlopen: het ‘first-time-right’ principe.

11 december 2023 15:00-17:00 uur Utrecht, Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht, Nederland Aanmelden

Datum: Maandag 11 december 2023
Tijd:
15:00 – 17:00 uur
Locatie:
ROM Utrecht Region, Euclideslaan 1, 3584 BL in Utrecht

Herken je dit voor jouw te ontwikkelen gebied, locatie of kavel?

  • Vergunningsverleningsprocedures die oneindig zijn en te veel capaciteit vergen.
  • Steeds terug moeten naar de tekentafel omdat eisen niet gehaald worden op een locatie.
  • Ontwikkelingen die uiteindelijk vastlopen en voor alle partijen verloren tijd betekenen.

En dat terwijl er een woningbouwopgave ligt van 900.000 nieuwe woningen voor 2030. Waarbij ook de noodzaak hoort om in de komende 3 jaar veel vergunningen af te geven. Echter, het vergunningsproces is overbelast door de beperkte capaciteit en het vele rework dat ontstaat uit pogingen om het programma en de duurzaamheidseigen te verenigen met een gezonde business case.

Uitnodiging
Hugo Jager van Planalogic presenteert op maandagmiddag 11 december een beoogde innovatie waarmee die kansrijke locaties en kavels zichtbaar worden. Op basis van real time data worden locaties gerangschikt op impact, haalbaarheid en maakbaarheid. Resultaat van deze analyse vooraf is een versnelling van de woningbouwopgave door de aandacht te richten op de projecten met de grootste bijdrage (aantallen, duurzame, betaalbare en rendabel te bouwen woningen) en de laagste risico’s (omgevingsvergunning binnen 3 jaar).

Gezocht
11 december presenteert Planalogic het projectvoorstel inclusief benodigde financiering om tot deze doorontwikkeling te komen. Met hun huidige instrumentarium is de basis reeds gelegd.

Planalogic is op zoek naar ‘launching customers’ (projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten) die hun te ontwikkelen locaties/kavels willen analyseren daarmee de meest kansrijke locatie ontdekken voor de versnellingsopgave in de woningbouw.

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?